Schoolzwemmen
 
Basisschool
Schoolzwemmen.be


Zwemlessen in de Lagere School

Kleuterschool

SchoolzwemmenIn de meeste kleuterscholen wordt er zwemonderwijs ingericht voor de kinderen in de 3de kleuterklas. In de praktijk zijn er echter heel wat beperkingen. Meestal ontbreekt het aan ruimte, tijd en begeleiding. Het inschakelen van ‘zwemouders’ kan een oplossing zijn om het aan – en uitkleden van de kleuters vlotter te laten verlopen.

Op inhoudelijk vlak wordt er gewerkt rond watergewenning. Zwemonderwijs waarbij de officiële zwemslagen aangeleerd worden komt in de kleuterklas nog niet aan bod. De basisvaardigheden die met kleuters geoefend kunnen worden zijn:

• Evenwicht
• Stroomlijnen
• Stuwen met de benen
• Ademhaling
• Stuwen met de armen

Lagere school

Op het einde van de lagere school moeten de kinderen volgens de eindtermen kunnen zwemmen. Zwemmen staat dus in de lagere school op het programma, maar helaas is de beschikbare leertijd eerder beperkt en zijn er grote interindividuele verschillen die het lesgeven moeilijk maken. Vaak schiet ook de begeleiding te kort en is er te weinig ruimte in het zwembad om te differentiëren.

Probleemstelling:

- In veel gevallen krijgt de Lo leerkracht slechts 1 of 2 banen ter beschikking voor een grote groep kinderen.
- Grote interindividuele verschillen: Sommige ouders hechten erg veel belang aan het leren zwemmen en laten hun kinderen reeds in de kleuterschool zwemlessen volgen in een club of bij een privéleraar. Die kinderen nemen natuurlijk snel een voorsprong op de andere leerlingen die nog geen lessen hebben gevolgd.

Oplossingen:

- differentiëren:

o materiaalgebruik (met / zonder hulpmiddelen)
o afstand aanpassen
o aangepaste oefenstof

- kinderen zelfstandig laten werken aan de hand van kijkwijzers, partnerwerk, schema’s
- …

Zwemles geven in schoolcontext wordt hierdoor vaak moeilijker dan les geven in clubverband.

Basisschool:
Organisatie v/e les
2007 Schoolzwemmen - Laatste update: October 27, 2009 - Designed by Webberly