• Onze bijscholingen hebben niet tot doel om uw didactische skills aan te vallen ! Wel willen we uw kennis en ervaring verrijken met een aantal ideeën die we u zullen pogen mee te geven. Het is aan u, lesgever, om deze kritisch te overdenken, mogelijks aan te passen en ze dan misschien in uw lessen te integreren.

  Voor het organiseren van een pedagogische studiedag overleggen we persoonlijk met de school of scholengroep en bepalen we samen wat de noden zijn. In functie daarvan maken we een programma op maat. U kan ons altijd contacteren voor meer informatie.

 • Allerlei demolessen voor en met kleuters.

  Een waterlandschap (de waterspeeltuin) juist gebruiken. Dit is een sessie in het zwembad waar zeer veel oefeningen worden aangereikt in de "waterspeeltuin". We geven dit in wamenwerking met Varitech.

  De nieuwe leerlijn in het water i.f.v. de vernieuwde brevetten.

  Hoe pas ik nu mijn lessen aan aan de nieuwe leerplandoelen (brevet orka).

  Oefeningen in de opbouw naar orka.

  Oefeningen in de opbouw naar otter.

  De juiste stijlen (crawl, schoolslag, rugcrawl en evenueel ook basis vlinderslag)

  Theoretische sessies rond de vernieuwing in Vlaanderen met Watersafety

  Bijscholing van "brevetafnemer WASA" (4 uur). Hoe brevettenjuist afnemen.

  Hoe de nieuwe leerlijn opbouwen in het bijzonder onderwijs.